https://911rentroom.club/image/catalog/themevolty/pageloader/ttv_loading.gif

Buy / Sell

1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Наймодавець – фізична особа-підприємець Соловйова Олена Валеріївна, місце реєстрації: м. Львів просп. Чорновола буд. 16 корпус Б, адреса електронної пошти: 911rentroomwork@gmail.comреєстраційний номер облікової картки платника податків – 3275016949.

Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:  911rentroom.club ,включаючи всі його веб - сторінки.

Одяг та/або аксесуари - предмети, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті та які запропоновані для прокату.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ФОП Соловйова Олена Валеріїівна, що стосується укладення електронного договору прокату одягу та/або аксесуарів на визначених ФОП Соловйова Олена Валеріївна умовах.

Прокат - тимчасове платне користування одягом та/або аксесуарами.

Наймач/Користувач – особа, що бере у прокат (тимчасове платне користування) одяг та/або аксесуари із використанням технічних інструментів Сайту.

Оформлення замовлення – вибір одягу та/або аксесуарів, які Наймач/Користувач бере у прокат на певний строк та за орендну плату, визначену на Сайті, та належним чином розміщений за допомогою Сайту запит Наймача/Користувача на прокат обраних ним одягу та/або аксесуарів.

Акцепт – вчинення Наймачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Покупця/Користувача, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Покупця/Користувача може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця/Користувача, оформлення замовлень, об’єм якої визначається ФОП Соловйова Олена Валеріївна самостійно.

Видаткова накладна  документ, який засвідчує факт оплати за одяг та/або аксесуари.

 

2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції для укладення договору купівлі-продажу одягу та/або аксесуарів та є публічною офертою ФОП Соловйова Олена Валеріївна, яка адресована невизначеному колу осіб – Покупцям/Користувачам Сайту.

2.2. Акцептом Покупець/Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

2.3. Купівля одягу та/або аксесуарів здійснюється виключно у гривнях шляхом безготівкового розрахунку до моменту акцепту цієї публічної оферти.

2.4. Використовуючи Сайт, Покупець/Користувач погоджується з наступними положеннями:

(A) Покупець/Користувач може використовувати Сайт тільки з метою розміщення замовлень.

(B) Покупець/Користувач не має права розміщувати спекулятивні або помилкові замовлення, або замовлення з метою здійснення шахрайства. Якщо у Продавця є підстави вважати, що Покупець/Користувач розмістив таке замовлення, Продавець має право скасувати таке замовлення і повідомити про це компетентні органи державної влади.

(C) Розміщуючи замовлення на Сайті, Покупець/Користувач гарантує, що він володіє повним обсягом цивільної дієздатності і йому не менше 18 років. Якщо Покупцю/Користувачу менше 18 років, він гарантує, що користується Сайтом з дозволу батьків або інших законних представників.

(D) Покупець/Користувач не має права змінювати або розповсюджувати будь-які зміни змісту Сайту, включаючи без обмежень вилучення логотипів і торгових марок Продавця.

(F) Покупець/Користувач погоджується не завдавати шкоди, не порушувати і не впливати на безпеку будь-якої частини Сайту, його змісту або будь-якої пов'язаної з ним мережі або програмного забезпечення.

2.5. Продавець зберігає за собою право заблокувати доступ до Сайту будь-якому Покупцю/Користувачу в разі порушення положень, зазначених вище в пункті 2.4. цього Договору.

3.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЯГ ТА/АБО АКСЕСУАРИ

3.1. Фотографії одягу та/або аксесуарів, є ілюстраціями до них можуть відрізнятися від їх фактичного зовнішнього вигляду. Опис/характеристики одягу та/або аксесуарів надають основну, але невичерпну інформацію про них. Покупець/Користувач може ознайомитися з описом характеристики одягу та/або аксесуарів на Сайті, однак для отримання додаткової інформації Покупцю/Користувачу слід зв'язатися з Продавцем, заповнивши форму зворотного зв'язку та/або контактні дані (телефон, адресу електронної пошти) Продавця, що вказані на Сайті.

4.     ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Продавець передає у власність Покупця одяг та/або аксесуари, а Покупець/Користувач зобов’язується прийняти одяг та/або аксесуари та оплатити за них визначену на Сайті грошову суму.

4.2.  Покупець/Користувач самостійно і на свій розсуд вибирає на Сайті одяг та/або аксесуари, які є в наявності і запропоновані для продажу.

4.3.  Для формування замовлення на Сайті Покупець/Користувач зобов’язаний пройти процедуру реєстрації на Сайті та зазначити необхідні дані згідно з анкетою. В результаті реєстрації на Сайті створюється Особистий кабінет Покупця/Користувача.

4.4.  Покупець/Користувач зобов’язаний надавати Продавцю дійсну адресу електронної пошти, поштову адресу, телефон або інші необхідні дані, і Покупець/Користувач погоджується, що Продавець має право на використання таких даних для ідентифікації його як Покупця/Користувача, а також для контакту з ним при необхідності з дотриманням політики конфіденційності, що вказана на Сайті.

4.5.  У процесі реєстрації на Сайті Покупець/Користувач вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Покупець/Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Покупець/Користувач.

4.6. Перед підтвердженням замовлення Покупець/Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та у разі згоди з його умовами проставити галочку поряд з відміткою «Я прочитав(-ла) і приймаю умови договору купівлі-продажу, умови використання сайту та умови про доставку», що свідчить про прийняття умов цієї Публічної оферти.

4.7. Договір вважається укладеним з моменту:

-          проставлення Покупцем/Користувачем галочки про ознайомлення та прийняття умов цієї Публічної оферти (та)

-          підтвердження ним замовлення шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» (та)

-          здійснення оплати за одяг та/або аксесуари у повному обсязі (та)

-          підтвердження Продавцем замовлення шляхом надсилання повідомлення з інформацією про замовлення на електронну адресу Покупця/Користувача протягом одного робочого дня з моменту оформлення замовлення Покупцем/Користувачем.

4.8.  Будь ласка, уважно прочитайте отримане повідомлення з підтвердженим замовленням. У разі виявлення помилок у замовленні, просимо негайно повідомити про це Продавця за допомогою форми зворотного зв'язку, та/або контактних даних (телефону, адреси електронної пошти) Продавця, що вказані на Сайті.

4.9.  Всі замовлення приймаються на одяг та/або аксесуари лише за умови їх наявності.

4.10.    У випадку наявності технічних неполадок в роботі Сайту та формування замовлення на  одяг та/або аксесуари, яких немає в наявності, Продавець зобов’язаний протягом одного робочого дня повідомити про це Покупця/Користувача шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Покупця/Користувача, вказану ним при реєстрації Сайті. Продавець має право виключити відповідні одяг та/або аксесуари із замовлення та скасувати замовлення.

4.11.    У випадку, якщо оплачене замовлення скасоване Продавцем повністю або частково, його вартість у відповідній частині повертається Покупцю/Користувачу.

4.12.    При оформленні замовлення на Сайті Покупець/Користувач підтверджує згоду на об'єднання оформлених на одного одержувача замовлень в одній упаковці і отримання однією посилкою.

4.13.    Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі, без виконання інших умов, передбачених у п. 4.7 цього Договору, та/або без надання усіх відомостей, визначених у пропозиції, не вважається акцептом, а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

5.     ЦІНА І ОПЛАТА

5.1.  Ціною одягу та/або аксесуарів є грошовий еквівалент визначений на Сайті на момент оформлення замовлення.

5.2.  Податки та інші обов’язкові платежі не включаються у ціну одягу та/або аксесуарів.

5.3. У разі виявлення помилки в ціні за обрані Покупцем/Користувачем одяг та/або аксесуари, Продавець зобов’язаний протягом одного робочого дня повідомити Покупця/Користувача про це та запропонувати здійснити повторне замовлення з вірною ціною або скасувати замовлення. Якщо Продавець не зможе зв'язатися з Покупцем/Користувачем, то замовлення буде скасоване, і якщо Покупець/Користувач вже здійснив оплату, то Покупець/Користувач має право на повернення грошових коштів в повному обсязі.

5.4.  Продавець не зобов’язаний продавати  одяг та/або аксесуари по неправильній (більш низькій) ціні навіть у випадку підтвердження замовлення, якщо помилка в ціні  очевидна та в Продавця є всі підстави вважати, що Покупець/Користувач міг та був зобов’язаний зауважити таку помилку.

5.5.  Ціна може бути змінена Продавцем в будь-який час, проте такі зміни в ціні не повинні впливати на публічну оферту, умови якої акцептовані Покупцем/Користувачем, та була підтверджена до відповідної зміни ціни.

5.6.  Замовлення повинно бути оплачене при його оформленні. Після проставлення Покупцем/Користувачем галочки про прийняття умов Публічної оферти та формування Сайтом замовлення Сайт запропонує натиснути кнопку «Дозволити оплату».

5.7.  Покупець/Користувач оплачує замовлення за допомогою LiqPay. При оплаті платіжною карткою (VisaMastercard), натискаючи кнопку  «Дозволити оплату», Покупець/Користувач підтверджує, що він є власником картки. Продавець використовує стандартні технічні засоби для захисту платежу Покупця/Користувача. Для мінімалізації ризиків несанкціонованого доступу Продавець шифрує дані картки Покупця/Користувача.

5.8.  Комісія банку та інші додаткові банківські платежі сплачуються Покупцем/Користувачем при оплаті за одяг та/або аксесуари.

5.9.    У випадках передбачених цим Договором, повернення грошової суми (її частини) здійснюється на картку, що вказана Покупцем/Користувачем на Сайті при оплаті за одяг та/або аксесуари протягом семи робочих днів з дня погодження між Продавцем та Покупцем/Користувачем суми повернення.

6.  РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОДЯГУ ТА/АБО АКСЕСУАРІВ, ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

6.1.    Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження одягу та/або аксесуарів переходить до Покупця/Користувача з моменту виникнення права власності, а саме з моменту передачі одягу та/або аксесуарів Покупцю/Користувачу.

7.     ПРАВИЛА ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОДЯГУ ТА/АБО АКСЕСУАРІВ

7.1.    Покупець/Користувач має право обміняти одяг та/або аксесуари належної якості на аналогічні одяг та/або аксесуари у Продавця або повернути одяг та/або аксесуари Продавцю, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

7.2.    Покупець/Користувач має право на обмін або повернення одягу та/або аксесуарів належної якості протягом чотирнадцяти календарних днів, не рахуючи дня купівлі.

7.3.    Покупець/Користувач погоджується з тим, що придбані ним одяг та/або аксесуари належної якості не підлягають обміну або поверненню в наступних випадках:

7.3.1.   з моменту купівлі одягу та/або аксесуарів пройшло більше 14 календарних днів;

7.3.2.   з моменту купівлі одягу та/або аксесуарів не минуло 14 календарних днів, але одяг та/або аксесуари були у вжитку, порушена цілісність упаковки і/або комплектність, відсутні бирки/цінники і т.д.;

7.3.3.   одяг та/або аксесуари належать до переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (за чинної редакції);

7.3.4.   Покупець/Користувач має оригінал документа, що підтверджує факт купівлі відповідного одягу та/або аксесуарів.

7.4.    Порушення будь-якої умови, передбаченої у п.7.3 цього Договору залишає за Продавцем право відмовити Покупцеві/Користувачеві в обміні або поверненні одягу та/або аксесуарів.

7.5.    У разі якщо одяг та/або аксесуари не відповідають умовам Договору та/або вимогам законодавства на момент отримання або недоліки у якості одягу та/або аксесуарів виявлено протягом гарантійного строку, Покупець/Користувач зобов’язаний негайно заповнити форму зворотного зв'язку та/або скористатися контактними даними (телефоном, адресою електронної пошти) Продавця, що вказані на Сайті або звернутись за місцезнаходженням Продавця. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Сайті не вважаються ознакою одягу та/або аксесуарів неналежної якості.

7.6.    У разі виявлення істотних недоліків, підтверджених, при необхідності, висновком експерта, протягом гарантійного строку, Покупець/Користувач має право вимагати від Продавця за своїм вибором:

7.6.1.   розірвати Договір і повернути грошові кошти, сплачені за одяг та/або аксесуари;

7.6.2.    обміняти одяг та/або аксесуари на аналогічні або схожі одяг та/або аксесуари, наявні у Продавця.

7.7.    Покупець/Користувач має право обміняти одяг та/або аксесуари неналежної якості або розірвати Договір за таких умов (в сукупності):

7.7.1.  з дати отримання одягу та/або аксесуарів пройшло не більше 14 календарних днів, або не закінчився гарантійний строк, та

7.7.2.  недоліки одягу та/або аксесуарів виникли не внаслідок порушення Покупцем/Користувачем правил користування або зберігання одягу та/або аксесуарів (при необхідності, для підтвердження цієї умови Продавець проводить експертизу одягу та/або аксесуарів), та

7.7.3.  надано оригінал документа, що підтверджує факт купівлі відповідного одягу та/або аксесуарів.

7.8.    Обмін і повернення одягу та/або аксесуарів неналежної якості можливі тільки при виконанні всіх умов, визначених у п. 7.7. цього Договору.

7.9.    Обмін та повернення одягу та/або аксесуарів здійснюється за місцезнаходженням Продавця, яке вказане на Сайті. Покупець/Користувач зобов’язаний мати при собі паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, надати оригінал документа, що підтверджує факт купівлі відповідного одягу та/або аксесуарів, а також підписати заяву про повернення одягу та/або аксесуарів та сплачених грошових коштів.

7.10. У разі повернення одягу та/або аксесуарів грошові кошти будуть повернуті Покупцю/Користувачу протягом 7 робочих днів з дня повернення одягу та/або аксесуарів на платіжну карту, що вказана Покупцем/Користувачем на Сайті при оплаті за одяг та/або аксесуари.

7.11.  Повернення одягу та/або аксесуарів може також здійснюватися за допомогою поштового сервісу «Нова пошта». Покупцю/Користувачу необхідно заповнити форму зворотного зв’язку та/або скористатися контактними даними (телефоном, адресою електронної пошти), що вказані на Сайті, щоб Продавець зміг організувати отримання одягу та/або аксесуарів у погодженому з Покупцем/Користувачем пункті доставки. Покупець/Користувач повинен відправити одяг та/або аксесуари в тій же ж упаковці та комплекті, в якій Покупець/Користувач отримав одяг та/або аксесуари.

7.12.  Покупець/Користувач повинен вкласти в посилку оригінал документа, що підтверджує факт купівлі відповідного одягу та/або аксесуарів, копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також підписану заяву про повернення одягу та/або аксесуарів та сплачених грошових коштів і в упакованому вигляді передати одяг та/або аксесуари кур'єру. Зразок заяви про повернення одягу та/або аксесуарів та сплачених грошових коштів Покупець/Користувач отримає на електронну адресу, вказану при реєстрації на Сайті.

7.13.  Поштовий сервіс не перевіряє вміст посилки. Всю відповідальність за вміст посилки, документи і стан одягу та/або аксесуарів несе Покупець/Користувач.

7.14.  Після отримання одягу та/або аксесуарів від кур'єра, Продавець зобов'язується належним чином перевірити одяг та/або аксесуари, що повертаються, і повідомити Покупця/Користувача щодо згоди на повернення одягу та/або аксесуарів або про відмову і її причини шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на електронну адресу, вказану Покупцем/Користувачем при реєстрації на Сайті.

7.15. У разі згоди Продавця, грошові кошти будуть повернуті Покупцю/Користувачу протягом 7 робочих днів з дня надання згоди на платіжну картку, що вказана Покупцем/Користувачем на Сайті при оплаті за одяг та/або аксесуари.

7.16. Повернення одягу та/або аксесуарів за допомогою поштового сервісу «Нова пошта» здійснюється за рахунок Покупця/Користувача.

7.17.  У разі відмови від повернення, Покупець/Користувач зобов'язаний забрати свій одяг та/або аксесуари за місцезнаходженням Продавця, що вказане на Сайті. Продавець не здійснює зворотну відправку одягу та/або аксесуарів. Якщо Покупець/Користувач не з'явиться в магазині протягом 7 календарних днів з дня отримання відмови, Продавець має право самостійно розпорядитися одягом та/або аксесуарами: викинути, утилізувати, передати на благодійність тощо.

8.         ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ


8.1.  Продавець зобов’язаний:

8.1.1.   попередити Покупця/Користувача про особливі властивості одягу та/або аксесуарів, які йому відомі та які можуть призвести до пошкодження одягу у процесі користування;

8.1.2.   жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців/Користувачів, паролі та інші дані доступу, що розміщені на Сайті;

8.1.3.   надати кожному Покупцеві/Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаній при реєстрації на Сайті.


8.2. Продавець має право:

8.2.1.   в односторонньому порядку призупинити продаж одягу та/або аксесуарів (відмовити у оформленні Замовлення/продажі одягу та/або аксесуарів) у випадку порушення Покупцем/Користувачем умов Публічної оферти;

8.2.2.   на власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну одягу та/або аксесуарів. У будь-якому випадку, ціна підтвердженого та оплаченого замовлення залишається незмінною;

8.2.3.   на власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її  розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

8.2.4.   розміщувати на Сайті інформацію про рекламні та маркетингові заходи, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Покупцеві/Користувачеві електронні листи з інформацією про новини, рекламні та маркетингові заходи, інші комерційні пропозиції

8.2.5.   організовувати доставку замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

9.                ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ/КОРИСТУВАЧА


9.1. Покупець/Користувач за цим Договором зобов’язується:

9.1.1.   у присутності Продавця/представника поштового сервісу перевірити якість та стан одягу та/або аксесуарів;

            Якщо Покупець/Користувач у момент передачі одягу та/або аксесуарів не переконається у його належній якості, одяг вважається таким, що переданий йому в належній якості та належному стані. У випадку виявлення пошкоджень одягу та/або аксесуарів, їх неповної комплектації Покупець/Користувач не приймає одяг та/або аксесуари та зобов’язаний негайно повернути їх Продавцю. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Сайті не вважається одягом та/або аксесуарами неналежної якості.

9.1.2.   до моменту акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

9.1.3.   ознайомитись з інформацією про одяг та/або аксесуари, яка розміщена на Сайті, до моменту акцепту цієї Публічної оферти;

9.1.4.   оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

9.1.5.   при реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець/Користувач несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем/Користувачем.


9.2.  Покупець/Користувач має право:

9.2.1.   обирати одяг та/або аксесуари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

9.2.2.   обміняти одяг та/або аксесуари неналежної якості на одяг та/або аксесуари належної якості, якщо їх пошкодження сталося не з вини Покупця/Користувача;

9.2.3.   вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

9.2.4.   відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Покупця/ Користувача.

10.               ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОКУПЦЯ/КОРИСТУВАЧА

10.1.    Відповідальність Продавця щодо одягу та/або аксесуарів, придбаних через Сайт, обмежена вартістю такого одягу та/або аксесуарів.

10.2.    Продавець не несе відповідальності за:

10.2.1.        Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

10.2.2.        Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

10.2.3.        Належне функціонування Сайту, якщо Покупець/Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

10.3.    Будь-яка скарга або претензія Покупця/Користувача має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Покупця/Користувача, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

 

 

11.      ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1.    Покупець/Користувач може відправляти будь-які повідомлення через форму зворотного зв'язку або на електронну адресу Продавця.

11.2.    Для спілкування з Покупцем/Користувачем, Продавець використовує його контактні дані, зазначені при реєстрації на Сайті. Продавець може відправляти Покупцю/Користувачу електронні повідомлення.

11.3.    Умови про доставку одягу та/або аксесуарів, політику конфіденційності та умови використання Сайту розміщені на Сайті та є невід’ємною частиною цього Договору.

11.4.    При згоді з умовами цієї публічної оферти вважається, що Покупець/Користувач ознайомився та погодився з умовами цієї публічної оферти, умовами про доставку одягу та/або аксесуарів, політикою конфіденційності та умовами використання Сайту.

11.5.    Усі терміни, що використовуються в цьому Договорі в однині стосуються також і множини, і навпаки.