https://911rentroom.club/image/catalog/themevolty/pageloader/ttv_loading.gif

Rental conditions

1.    ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Наймодавець – фізична особа-підприємець Соловйова Олена Валеріївна, місце реєстрації: м. Львів просп. Чорновола буд. 16 корпус Б, адреса електронної пошти: 911rentroomwork@gmail.comреєстраційний номер облікової картки платника податків – 3275016949.

Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:  911rentroom.club ,включаючи всі його веб - сторінки.

Одяг та/або аксесуари - предмети, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті та які запропоновані для прокату.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ФОП Соловйова Олена Валеріїівна, що стосується укладення електронного договору прокату одягу та/або аксесуарів на визначених ФОП Соловйова Олена Валеріївна умовах.

Прокат - тимчасове платне користування одягом та/або аксесуарами.

Наймач/Користувач – особа, що бере у прокат (тимчасове платне користування) одяг та/або аксесуари із використанням технічних інструментів Сайту.

Оформлення замовлення – вибір одягу та/або аксесуарів, які Наймач/Користувач бере у прокат на певний строк та за орендну плату, визначену на Сайті, та належним чином розміщений за допомогою Сайту запит Наймача/Користувача на прокат обраних ним одягу та/або аксесуарів.

Акцепт – вчинення Наймачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація – заповнення Наймачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень Наймача, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Особистий кабінет Наймача може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Наймача, оформлення замовлень, об’єм якої визначається ФОП Соловйова Олена Валеріїівна  самостійно.

Акти приймання-передачі одягу та/або аксесуарів  документи, які засвідчують факт передачі одягу та/або аксесуарів Наймодавцем Наймачу/Користувачу, що підписуються Наймодавцем та Наймачем/Користувачем. 

Викуп одягу та/або аксесуарів – укладення Наймачем/Користувачем договору купівлі-продажу одягу та/або аксесуарів, що перебували у прокаті Наймача/Користувача на умовах визначених цим договором та договором купівлі-продажу, що розміщений на Сайті .

 

2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції прокату одягу та/або аксесуарів та є публічною офертою ФОП Соловйова Олена Валеріївна, яка адресована невизначеному колу осіб – Наймачам/Користувачам Сайту.

2.2. Акцептом Наймач/Користувач засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

2.3. Оплата прокату одягу та/або аксесуарів здійснюється виключно у гривнях шляхом безготівкового розрахунку до моменту акцепту цієї публічної оферти.

2.4. Використовуючи Сайт, Наймач/Користувач погоджується з наступними положеннями:

(A) Наймач/Користувач може використовувати Сайт тільки з метою розміщення замовлень.

(B) Наймач/Користувач не має права розміщувати спекулятивні або помилкові замовлення, або замовлення з метою здійснення шахрайства. Якщо у Наймодавця є підстави вважати, що Наймач/Користувач розмістив таке замовлення, Наймодавець має право скасувати таке замовлення і повідомити про це компетентні органи державної влади.

(C) Розміщуючи замовлення на Сайті, Наймач/Користувач гарантує, що він володіє повним обсягом цивільної дієздатності і йому не менше 18 років. Якщо Наймачу/Користувачу менше 18 років, він гарантує, що користується Сайтом з дозволу батьків або інших законних представників.

(D) Наймач/Користувач не має права змінювати або розповсюджувати будь-які зміни змісту Сайту, включаючи без обмежень вилучення логотипів і торгових марок Наймодавця.

(F) Наймач/Користувач погоджується не завдавати шкоди, не порушувати і не впливати на безпеку будь-якої частини Сайту, його змісту або будь-якої пов'язаної з ним мережі або програмного забезпечення.

2.5. Наймодавець зберігає за собою право заблокувати доступ до Сайту будь-якому Наймачеві/Користувачеві в разі порушення положень, зазначених вище в пункті 2.4. цього Договору.

3.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЯГ ТА/АБО АКСЕСУАРИ

3.1. Фотографії одягу та/або аксесуарів, є ілюстраціями до них і можуть відрізнятися від їх фактичного зовнішнього вигляду. Опис/характеристики одягу та/або аксесуарів надають основну, але невичерпну інформацію про них. Наймач/Користувач може ознайомитися з описом характеристики одягу та/або аксесуарів на Сайті, однак для отримання додаткової інформації Наймачу/Користувачу слід зв'язатися з Наймодавцем, заповнивши форму зворотного зв'язку та/або контактні дані (телефон, адресу електронної пошти) Продавця, що вказані на Сайті.

3.2.  Одяг та/або аксесуари повинні використовуватися Наймачем/Користувачем для задоволення побутових невиробничих потреб.

3.3. У разі оформлення замовлення одягу та/або аксесуарів заздалегідь до запланованої дати початку строку прокату є вірогідність зміни їх зовнішнього вигляду та їх повного зношення. В такому випадку Наймодавець не несе відповідальності за зміни стану одягу та/або аксесуарів або за неможливість передати одяг та/або аксесуари у прокат.

 

4.     ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає в тимчасове платне користування (прокат) одяг та/або аксесуари.

4.2.  Наймач/Користувач самостійно і на свій розсуд вибирає на Сайті одяг та/або аксесуари, які є в наявності і запропоновані для прокату.

4.3.  Для формування замовлення на Сайті Наймач/Користувач зобов’язаний пройти процедуру реєстрації на Сайті та зазначити необхідні дані згідно з анкетою. В результаті реєстрації на Сайті створюється Особистий кабінет Наймача/Користувача.

4.4.  Наймач/Користувач зобов’язаний надавати Наймодавцю дійсну адресу електронної пошти, поштову адресу, телефон або інші необхідні дані, і Наймач/Користувач погоджується, що Наймодавець має право на використання таких даних для ідентифікації його як Наймача/Користувача, а також для контакту з ним при необхідності з дотриманням політики конфіденційності, що вказана на Сайті.

4.5.  У процесі реєстрації на Сайті Наймач/Користувач вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Наймач/Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Наймач/Користувач.

4.6. Перед підтвердженням замовлення Наймач/Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та у разі згоди з його умовами проставити галочку поряд з відміткою «Я прочитав(-ла) і приймаю умови прокату, умови використання сайту та умови про доставку», що свідчить про прийняття умов цієї Публічної оферти.

4.7. Договір вважається укладеним з моменту:

-          проставлення Наймачем/Користувачем галочки про ознайомлення та прийняття умов цієї Публічної оферти (та)

-          підтвердження ним замовлення шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення» (та)

-          здійснення оплати орендної плати у повному обсязі;

-          підтвердження Наймодавцем замовлення шляхом надсилання повідомлення з інформацією про замовлення на електронну адресу Наймача/Користувача протягом одного робочого дня з моменту оформлення замовлення Наймачем/Користувачем.

 

4.8.  Будь ласка, уважно прочитайте це повідомлення. У разі виявлення помилок у замовленні, просимо негайно повідомити про це Наймодавця за допомогою форми зворотного зв'язку, та/або контактних даних (телефону, адреси електронної пошти) Продавця, що вказані на Сайті.

4.9.  При оформленні замовлення на Сайті Наймач/Користувач підтверджує згоду на об'єднання оформлених на одного одержувача замовлень в одній упаковці і отримання однією посилкою.

4.10.    Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у цьому Договорі, без виконання інших умов, передбачених у п. 4.7 цього Договору, та/або без надання усіх відомостей, визначених у пропозиції, не вважається акцептом, а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

 

5.    СТРОК ПРОКАТУ

5.1. Наймач/Користувач при оформленні замовлення має право обрати одну з нижченаведених моделей строку прокату:

5.1.1.   один день користування одягом та/або аксесуарами;

5.1.2.   один тиждень користування одягом та/або аксесуарами;

5.1.3.   два тижні користування одягом та/або аксесуарами;

5.1.4.   один місяць користування одягом та/або аксесуарами;

5.1.5.   одна доба (фотосесія).

5.2.  У випадку обрання моделі прокату, що передбачає один день користування одягом та/або аксесуарами, в такий день користування додаються дні його отримання та повернення. Відповідно, загальний строк прокату становить 3 дні.

5.3. У випадку обрання моделі прокату фотосесія, загальний строк прокату становить 1 добу.

5.4.  Строк прокату обчислюється з дати обраної Наймачем/Користувачем на Сайті та завершується відповідно кінцевою датою, обраною Наймачем/Користувачем на Сайті.

5.5.  Одяг та/або аксесуари повинні бути поверненні Наймодавцю до 20.00 години останнього дня строку користування одягом та/або аксесуарами в будні дні та у суботу, в неділю до 18.00 години.

5.6. У випадку, якщо повернення одягу та/або аксесуарів здійснюється за допомогою поштового сервісу, Наймач/Користувач зобов’язаний відправити одяг та/або аксесуари в останній день строку користування одягом та/або аксесуарами.

5.7. Замовлення формується на обраний Наймачем/Користувачем строк прокату при умові доступності обраного одягу та/або аксесуарів на вказані дати.

5.8. У випадку наявності технічних неполадок в роботі Сайту та формування замовлення на  одяг та/або аксесуари на недоступні дати строку прокату, Наймодавець зобов’язаний протягом одного робочого дня повідомити про це Наймача/Користувача шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Наймача/Користувача, вказану ним при реєстрації. Наймодавець має право виключити відповідні одяг та/або аксесуари із замовлення та скасувати замовлення.

5.9. У випадку, якщо оплачене замовлення скасоване Наймодавцем повністю або частково, його вартість у відповідній частині повертається Наймачу/Користувачу.

6.    ОРЕНДНА ПЛАТА

6.1.  Орендна плата за прокат одягу та/або аксесуарів визначена на Сайті на момент розміщення замовлення та залежить від строку прокату.

6.2.  У вартість прокату входить дрібний ремонт одягу та/або аксесуарів (для прикладу, розірваний шов) та загальна хімчистка одягу та/або аксесуарів.

6.3.  Податки та інші обов’язкові платежі не включаються у розрахунок вартості орендної плати.

6.4.  У разі виявлення помилки в сумі орендної плати за обрані Наймачем/Користувачем одяг та/або аксесуари, Наймодавець зобов’язаний протягом одного робочого дня повідомити Наймача/Користувача про це та запропонувати здійснити повторне замовлення з вірною орендною платою або скасувати замовлення. Якщо Наймодавець не зможе зв'язатися з Наймачем/Користувачем , то замовлення буде скасоване, і якщо Наймач/Користувач вже здійснив оплату, то Наймач/Користувач має право на повернення грошових коштів в повному обсязі.

6.5. Наймодавець не зобов’язаний передавати у прокат  одяг та/або аксесуари по неправильній (більш низькій) орендній платі навіть у випадку підтвердження замовлення, якщо помилка в орендній платі  очевидна та в Наймодавця є всі підстави вважати, що Наймач/Користувач міг та був зобов’язаний зауважити таку помилку.

6.6. Орендна плата може бути змінена Наймодавцем в будь-який час, проте такі зміни орендної плати не повинні впливати на публічну оферту, умови якої акцептовані Наймачем/Користувачем, та була підтверджена до відповідної зміни орендної плати.

6.7.  Замовлення повинно бути оплачене при його оформленні. Після проставлення Наймачем/Користувачем галочки про прийняття умов Публічної оферти та формування Сайтом замовлення Сайт запропонує натиснути кнопку «Дозволити оплату».

6.8.  Наймач/Користувач оплачує замовлення за допомогою LiqPay. При оплаті платіжною карткою (VisaMastercard), нажимаючи кнопку  «Дозволити оплату», Наймач/Користувач підтверджує, що він є власником картки. Наймодавець використовує стандартні технічні засоби для захисту платежу Наймача/Користувача. Для мінімалізації ризиків несанкціонованого доступу Наймодавець шифрує дані картки Наймача/Користувача.

6.9.  Комісія банку та інші додаткові банківські платежі сплачуються Наймачем/Користувачем при оплаті орендної плати.

6.10.    При обміні одягу та/або аксесуарів неналежної якості на одяг та/або аксесуари належної якості, якщо пошкодження одягу сталося не з вини Наймача/Користувача, Наймач/Користувач зобов’язаний доплатити різницю у сумі орендної плати, якщо обмін здійснюється на одяг та/або аксесуари з вищою орендною платою.

6.11.    При обміні одягу та/або аксесуарів неналежної якості на одяг та/або аксесуари належної якості, якщо пошкодження одягу сталося не з вини Наймача/Користувача, Наймодавець зобов’язаний повернути Наймачу/Користувачу різницю у сумі орендної плати, якщо обмін здійснюється на одяг та/або аксесуари з нижчою орендною платою.

6.12. Повернення орендної плати (її частини) здійснюється на картку, що вказана Наймачем/Користувачем на Сайті при оплаті орендної плати протягом семи робочих днів з дня погодження між Наймодавцем та Наймачем/Користувачем суми повернення.

6.13. Орендна плата не підлягає поверненню у випадку, якщо Наймач/Користувач прийняв пропозицію цієї Публічної оферти та зі своєї вини не зміг скористатися прокатом.

6.14. У разі відмови Наймача/Користувача від прокату речі чи неможливості скористатися прокатом Наймачем/Користувачем з його вини, сплачена ним орендна плата не підлягає поверненню та переводиться у бонуси з розрахунку 1 бонус – 1 гривня. Наймач/Користувач має право скористатися бонусами для прокату іншого одягу та/або аксесуарів, з розрахунку 1 бонус – 1 гривня.

 

7.         ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ


7.1.  Наймодавець зобов’язаний:

7.1.1.   надати для прокату новий одяг та/або аксесуари та/або одяг, який вже був у прокаті та пройшов хімічну чистку;

7.1.2.   надати для прокату одяг та/або аксесуари належної якості у комплекті та у стані, що відповідають умовам Договору та його призначенню;

7.1.3.   попередити Наймача/Користувача про особливі властивості одягу та/або аксесуарів, які йому відомі та які можуть призвести до пошкодження одягу у процесі користування;

7.1.4.   жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Наймачів/Користувачів, паролі та інші дані доступу, що розміщені на Сайті;

7.1.5.   підписати акт приймання-передачі одягу та/або аксесуарів, якими підтверджується факт передання одягу та/або аксесуарів Наймачем/Користувачем Наймодавцю;

7.1.6.   у разі виявлення пошкодження одягу та/або аксесуарів, повідомити про це Наймача/Користувача протягом двох робочих днів з моменту повернення одягу та/або аксесуарів шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Наймача/Користувача, що вказана при реєстрації на Сайті;

7.1.7.   протягом двох робочих днів з моменту повернення одягу та/або аксесуарів скласти акт про пошкодження одягу та/або аксесуарів;

7.1.8.   надати кожному Наймачеві/Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Наймодавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаній при реєстрації на Сайті.


7.2. Наймодавець має право:

7.2.1.   в односторонньому порядку призупинити прокат одягу та/або аксесуарів (відмовити у оформленні Замовлення/прокаті одягу та/або аксесуарів) у випадку порушення Наймачем/Користувачем умов Публічної оферти;

7.2.2.   на власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати орендну плату на одяг та/або аксесуари. У будь-якому випадку, орендна плата, підтвердженого та оплаченого замовлення залишається незмінною;

7.2.3.   на власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її  розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;

7.2.4.   самостійно визначати непридатність одягу та/або аксесуарів для подальшого користування;

7.2.5.   розміщувати на Сайті інформацію про рекламні та маркетингові заходи, які проводяться чи будуть проводитись Наймодавцем. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Наймачеві/Користувачеві електронні листи з інформацією про новини, рекламні та маркетингові заходи, інші комерційні пропозиції

7.2.6.   організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

 

8.                ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЙМАЧА/КОРИСТУВАЧА


8.1. Наймач/Користувач за цим Договором зобов’язується:

8.1.1.   у присутності Наймодавця/представника поштового сервісу перевірити якість та стан одягу та/або аксесуарів;

            Якщо Наймач/Користувач у момент передачі одягу та/або аксесуарів не переконається у його належній якості, одяг вважається таким, що переданий йому в належній якості та належному стані. У випадку виявлення пошкоджень одягу та/або аксесуарів, їх неповної комплектації Наймач/Користувач не приймає одяг та/або аксесуари та зобов’язаний негайно повернути їх Наймодавцю. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявлених в описі на Сайті не вважається одягом та/або аксесуарами неналежної якості.

8.1.2.   користуватися одягом та/або аксесуарами відповідно до його призначення та умов договору;

8.1.3.   підписати та надіслати разом одягом та/або аксесуарами, які повертаються з прокату, примірник акту приймання-передачі одягу та/або аксесуарів Наймодавця;

8.1.4.   не передавати одяг та/або аксесуари іншим особам, не вносити змін до його товарного вигляду (в тому числі шляхом ушивання, підшивання, тощо), а також самостійно усувати забруднення;

8.1.5.   повернути одяг та/або аксесуари у стані, в якому він був одержаний, з урахуванням нормального зносу.

       Нормальним зносом не вважаються дірки, відірвані елементи, розриви, пропалені елементи, плями, які неможливо відіпрати (наприклад, червоне вино та фарба),  плями оброблені в домашніх умовах (запрані, затерті серветками, оброблені розчинниками, загладжені), розриви не по шву або біля шовних строчок; зачіпки на тканині; розходження волокон тканини; пропали на тканині, інші пошкодження внаслідок термальної дії; втрата складової частини одежі,  аксесуару, їх елементів. тощо.

8.1.6.   до моменту акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

8.1.7.   ознайомитись з інформацією про одяг та/або аксесуари, яка розміщена на Сайті, до моменту акцепту цієї Публічної оферти;

8.1.8.   оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

8.1.9.   негайно повідомляти Наймодавця про пошкодження одягу та/або аксесуарів, які виникли під час користування ними;

8.1.10.   при реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Наймодавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Наймач/Користувач несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Наймодавцем своїх зобов'язань перед Наймачем/Користувачем;

8.1.11.   у разі зміни відомостей, вказаних Наймачем/Користувачем  при реєстрації та/або при оформленні Замовлення на Сайті, негайно повідомляти про такі зміни Наймодавця шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті та внесення відповідних змін в Особистому кабінеті Наймача/Користувача.


8.2.  Наймач/Користувач має право:

8.2.1.   обирати одяг та/або аксесуари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

8.2.2.   викупити одяг та/або аксесуари за ціною та на умовах, визначених на Сайті;

8.2.3.   обміняти одяг та/або аксесуари неналежної якості на одяг та/або аксесуари належної якості, якщо їх пошкодження сталося не з вини Наймача/Користувача;

8.2.4.   вимагати від Наймодавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

8.2.5.   відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Наймодавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Наймача/ Користувача.

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЙМОДАВЦЯ ТА НАЙМАЧА/КОРИСТУВАЧА

9.1.  Наймач/Користувач зобов'язується відшкодувати завдані збитки Наймодавцю у випадку пошкодження одягу та/або аксесуарів з його вини.

9.2. У випадку можливості усунення недоліків, завданих одягу та/або аксесуарам, сума збитків визначається на підставі ринкових цін на роботи, послуги та товари, що будуть використанні для відновлення одягу.

9.3. У випадку можливості усунення недоліків, завданих одягу, сума збитків визначається за наступними критеріями: дірка (пропалена, рвана ) в діаметрі до 1 см – доплата становить 10% від вартості викупу одягу та/або аксесуарів, що визначена на Сайті; в діаметрі від 1 см - 20% від вартості викупу одягу та/або аксесуарів, що визначена на Сайті; пляма (червоне вино, ручка, фарба, кава, ржавчина, клей, чорнило, трава, кров, жуйка, помада, жир, ягоди) доплата - 20% від вартості викупу одягу та/або аксесуарів, що визначена на Сайті.

9.4. Сума відшкодування визначається Наймодавцем. Наймач/Користувач зобов’язаний оплатити виставлений Наймодавцем рахунок протягом трьох робочих днів з моменту отримання рахунку. Рахунок надсилається на електронну адресу Наймача/Користувача, що вказана при реєстрації на Сайті. Датою отримання рахунку Наймачем/Користувачем є дата відправлення рахунку з електронної адреси Наймодавця.

9.5. У випадку неможливості усунення недоліків, завданих одягу та/або аксесуарам, або втрати одягу та/або аксесуарів сума збитків дорівнює вартості викупу одягу та/або аксесуарів, визначеній на Сайті.

9.6.  У випадку несвоєчасного повернення одягу та/або аксесуарів Наймачем/Користувачем, Наймодавець має право стягнути з нього неустойку за кожен день прострочення у розмірі орендної плати за один день користування одягом та/або аксесуарами, що визначена на Сайті.

9.7. Якщо Наймач/Користувач не повертає одяг протягом більш як 7 календарних днів, вважається, що Наймач/Користувач виявив бажання викупити одяг та/або аксесуари за ціну та на умовах, визначених на Сайті.

9.8. Будь-яка скарга або претензія Наймача/Користувача має бути оформлена в письмовій формі. Наймодавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Наймача/Користувача, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1.    Наймач/Користувач може відправляти будь-які повідомлення через форму зворотного зв'язку на Сайті або на електронну адресу Наймодавця.

10.2.    Для спілкування з Наймачем/Користувачем, Наймодавець використовує його контактні дані, зазначені при реєстрації на Сайті. Наймодавець може відправляти Наймачу/Користувачу електронні повідомлення.

10.3.    Умови про доставку одягу та/або аксесуарів, політику конфіденційності та умови використання Сайту розміщені на Сайті та є невід’ємною частиною цього Договору.

10.4.    При згоді з умовами цієї публічної оферти вважається, що Наймач/Користувач ознайомився та погодився з умовами цієї публічної оферти, умовами про доставку одягу та/або аксесуарів, політикою конфіденційності та умовами використання Сайту.

10.5.    Усі терміни, що використовуються в цьому Договорі в однині стосуються також і множини, і навпаки.